Frustratie

Frustratie is wel een dingetje.

Vaak zijn het onuitgesproken ergernissen over iets, dat kan natuurlijk van alles zijn. Je hebt in ieder geval het gevoel dat het niet gaat zoals je zou willen. We hebben hier allemaal wel eens mee te maken en het gevoel kan je behoorlijk hinderen, maar wat zou je hier tegen kunnen doen?

Op de eerste plaats is het belangrijk om te weten hoe deze frustratie is ontstaan. Wie of wat gaf jou dit vervelende gevoel? Kan je er iets aan veranderen? Zie je de realiteit onder ogen? Als het iets van jezelf is waarmee je wordt geconfronteerd dan moet je misschien helder krijgen waarom het niet lukt zoals je zou willen. Wanneer het regelmatig als ergernis terugkomt dan is acceptatie van je onvermogen het best wat je kunt doen. Als het gevoel je door iemand anders is aangedaan en je herkent het bij jezelf niet als onvermogen dan is het verstandig om hier op terug te komen. Probeer door het gesprek aan te gaan erachter te komen wat er nu precies is gezegd en waarom? Dan worden de zaken vaak helder en duidelijk en zijn oplossingen mogelijk.

Communicatie is een belangrijk middel, het kan leiden tot conflict maar met de juiste aandacht en geduld kan het leiden tot compromis of begrip.

Geloof in natuurkrachten

Mijn geloof in de natuur en in de maantoestanden voorzien mij telkens weer van prachtige inzichten. Voor wat betreft de maaninzichten raadpleeg ik meestal Petra Stam, haar informatie spreekt mij aan en ik deel het vandaag dan ook met mijn lezersgroep.

De nieuwe maan van april staat in het sterrenbeeld Stier, ze maakt je bewust van wat je hebt, waar je blij van wordt, wat voor jou van waarde is of waar je trouw aan wilt zijn. De nieuwe maan is ook een evaluatietijd: wat ga je loslaten en wat neem je mee naar een volgende cyclus? Welke oude gewoonte laat je gaan en welk nieuw voornemen ga je meer ruimte geven?

Deze periodekampioenen de Maan van het Ontwaken, die gaat over het ontwaken van de levenskracht in de natuur en in de mens. Er wordt ons geadviseerd dat we liefde moeten inzetten als de grootste krachtdadig ze is: de energie die saamhorigheid brengt, energie geeft, die weerstand verhoogt en de lage trilling van angst transformeert naar een hogere energie. Door je af te stemmen op de energie van het hart, op liefde en verbondenheid, door die energie te laten stromen, verhoog je niet alleen je eigen weerstand, maar help je ook mee aan het verhogen van de wereldenergie. Dit kunnen we op dit moment toch echt gebruiken, wanneer we allemaal ons steentje bijdragen dan moeten we toch wel uit de crisis kunnen komen. Met dank aan Petra Stam.

Opnieuw een kans

Onze samenleving krijgt opnieuw een kans om in liefde met elkaar samen te leven.

Misschien moeten we deze crisis wel zien als een beproeving. We zijn op elkaar aangewezen. We leren verdraagzaamheid, we leren elkaar ruimte te geven en we leren onze creativiteit te benutten. Ook wordt ons geduld op de proef gesteld, onze welvaart en onze vrijheid. Alles wat voorheen normaal voor ons was is opeens anders. Het blijkt dus niet vanzelfsprekend te zijn. Alles kan alleen met aandacht, tijd en inspanning worden bereikt.

Het dorp IK

Ooit heb ik iets duidelijk willen maken met het dorp IK. Dit wil zeggen: leer jezelf kennen, je sterke en zwakke kanten, laat mensen toe in je leven en kijk wat je van ze kan leren. We zijn er echt voor elkaar, alles wat we denken, zeggen en doen heeft een reden. Denk hier maar eens over na.

Ook blijkt dat onze gezondheid een groot goed is. Misschien is het een wake-up call, dat we toch verstandiger met onze gezondheid moeten omgaan. Bewuster, weet wat je eet! Is het voeding of vermaak? Misschien kan het een iets minder en het ander iets meer. Zoek in alles naar het evenwicht.

Lente

We zijn nu natuurlijk weer bezig met de voorbereidingen op de moestuin en ik probeer zoveel mogelijk zelf te zaaien, ik verbaas mij hier steeds weer over. Het meeste kweek ik thuis in de serre voor en zodra het ontkiemd is en een klein plantje is geworden gaat het naar de kas op de tuin. Ik heb namelijk in de kas op de tuin bezoek van muizen en die vinden de zaden erg lekker dus krijgt het geen kans om tot ontkieming te komen. Maar van de week besloot ik om het zaad van broccoli direct in de grond te zaaien. Zoals beschreven had ik een klein geultje gemaakt met een bezemsteel, zakje geopend en ik wilde het verspreid in de geul strooien. Wist ik veel dat het zo minuscuul klein zaad was, ik zag het niet eens meer terug op de aarde. Ik moet dus geduldig afwachten wat dit zaad gaat doen.

Ik wil toch maar weer mijn bewondering uitspreken over het potentieel van zaad. Inmiddels heb ik veel gepland dus veel zaden en zaadjes gezien en bijna alles doet wat het in potentie in zich draagt, ik sta hier gewoon versteld van. Van de week ontving ik van mijn schoonzus zaad voor afrikaantjes die zij zelf had overgehouden. Ik maakte het zakje open en het was een heel klein langwerpig steeltje met iets van zwart poeder op het uiteinde, dit zaad mag straks als hoge en lage afrikaantjes onze tuin versieren en van nut zijn tegen de mieren en de slakken.

Verder heb ik ook het zaad van zomerbloeiers in potten voor gezaaid, ook hierbij dacht ik: ‘Moet dit straks mijn tuin verfraaien, zo veel en klein?’ Maar het komt al een beetje op en ik laat mij verrassen welke bloemen zich laten zien. Natuurlijk houd ik jullie op de hoogte en zal proberen alles weer vast te leggen op foto.

In ieder geval is ons werkplan gerealiseerd, de moestuin is er klaar voor en ik wil jullie even laten zien hoe hij er in verschillende seizoenen bijstaat.

Bevrijding van Corona

Water wil vrij zijn, het wil in beweging zijn, als het stil staat raakt het vervuild. 

Wij mensen bestaan voor 75% uit water, onze behoefte is vrijheid en vooruitgang. Wanneer wij hierin worden beperkt dan kan onze geest het te zwaar krijgen. Wanneer wij kunnen meestromen met het leven dan voelen wij ons goed en gelukkig, wij ervaren de ruimte en het plezier om in het ritme van de natuur mee te bewegen. Maar momenteel ervaren we een stagnatie, het leven wordt op dit moment voor iedereen in de wereld bepaald. De oorzaak is het Corona-virus, er wordt van de mensheid verwacht om eigen verantwoordelijkheid te nemen. Wat te doen en wat niet, hoe houd je jezelf gezond en hoe ga je om met de geadviseerde aanwijzingen? Om welke zaken maak je je druk? Komt je gezondheid op de eerste plaats of is het status, geld en macht?

Misschien moeten we deze ervaring zien als een groot bewustwordingsproces? We leren in ieder geval rekening met elkaar te houden, aandacht en liefde te schenken aan de kwetsbare groepen. Respect te hebben voor de beroepsgroepen die misschien al enige tijd zijn achtergesteld? We zien dat we alles en iedereen nodig hebben wanneer het er écht op aankomt. Waarom is er verdeeldheid ontstaan? Wie heeft bepaald dat het een meer waard is dan het andere? Is het misschien tijd om hier anders mee om te gaan en dat gezondheid van mens en natuur prioriteit is geworden. 

Zal de wereldmacht hier misschien ook oog voor gaan krijgen, is er een manier dat iedereen zich vrij kan gaan voelen en het werk mag doen waar hij met hart en bezieling voor wilt gaan. Zal iedereen dan met liefde en aandacht zijn beschikbare tijd willen inzetten voor een maatschappij die hier de mogelijkheden voor creëert. Het lijkt een illusie maar alles wat met een idee begint kan werkelijkheid worden. Ik hoop dat we wijzer en gezond uit deze crisis komen en dat we mogen leren van de fouten die wij met z’n allen in het verleden hebben gemaakt. Ik hoop dat we als water kunnen zijn, doen wat we moeten doen, stromen en in beweging blijven.

Mam

Door het Corona-virus komt het gezin op de eerste plaats. Aangewezen op elkaar en hopen dat iedereen gezond blijft. Op de tweede plaats je familie, hoe zal het met ze gaan? Ik kwam van de week een gedicht tegen in mijn gedichtenbundel. Ik ontving een verzoek om mee te doen aan het verspreiden van gedichten, een soort van kettingbrief. Hier heb ik jullie ook voor uitgenodigd maar dit gedicht wil ik wel met jullie delen.

Mijn lieve moeder waar ik trots op ben

Mam goed gedaan!

Mam, hoe lastig was het de afgelopen jaren.

Hoe moeilijk is het om jouw ervaringen te verklaren.

Je hebt ons geleerd ons eigen gang te gaan.

Wees trots, want ik geloof dat we dit allen hebben gedaan.

We zijn één grote familie en met elkaar.

Indien nodig staan we voor elkaar klaar.

Dit is iets wat we de nieuwe generatie zullen leren.

Zodat we jouw wens altijd zullen eren.

Deze familieband wordt nu, in moeilijke tijden, op de proef gesteld. Hoe gaat de toekomst er voor iedereen uit zien? Hebben wij genoeg van je geleerd om met minder genoegen te nemen? Om allemaal de handen te laten wapperen en kijken wat er straks gedaan moet worden? Hoe doen we dit met elkaar? Wie is goed in wat? Wat moet er gerealiseerd worden?

Ik schrijf dit nu voor het gezin en de familie maar dit geldt natuurlijk voor de hele wereld, we zitten met z’n allen in een vreselijk moeilijke tijd en we weten nog niet wat er op ons afkomt. Toch verwacht ik dat we solidair zullen zijn met elkaar en gaan doen wat nodig is. In ieder geval wens ik iedereen sterkte en hopelijk blijven we gezond.

Corona-virus

We gaan een bijzondere levensfase in. De wereld zit in de greep van het CORONA-virus. Er worden steeds meer beperkingen opgelegd aan de samenleving. In veel landen is al een lockdown ingesteld maar in Nederland is dit nog niet het geval. Dagelijks worden we via radio en televisie geïnformeerd en we worden aangesproken op onze eigen verantwoordelijkheid. Er wordt van ons gevraagd om de aanwijzingen op te volgen en de kwetsbare groepen zoveel mogelijk te vermijden. Ook zelf sociale onthouding toe te passen.

Magisch toverwoord ABRACADABRA

Ik heb voor mezelf een amulet gemaakt met het magische woord ABRACADABRA. Het schijnt dat deze spreuk vroeger (ca. 90-150 na Chr.) door een gnostische sekte Basilides in Alexandrië werd gebruikt om de hulp in te roepen van weldadige geesten tegen ziekte en ongeluk. Het dragen van het amulet zou de mens beschermen tegen een hoop ellende.

Natuurlijk heb ik geen idee of het mij gaat helpen maar momenteel kan ik voor mezelf wel wat hulp gebruiken. Of het mij kan beschermen tegen het CORONA-virus dat moet nog blijken. Baadt het niet, het zal mij ook niet schaden. Het virus blijkt namelijk niet te stoppen te zijn hooguit te remmen. We zitten in een nieuwe crisis, een die ons allemaal gaat raken op het gebied van gezondheid en economie. Saamhorigheid, daadkracht en eendracht zal ons overeind houden.

Kolonisatie

Kolonisatie betekent oorspronkelijk: het vestigen van een deel van de eigen bevolking in een landstreek die nog niet door het eigen volk bewoond wordt. Dat kan in een onbewoond, onontgonnen gebied zijn, maar het kan ook een vestiging zijn in ‘vreemd’ gebied tussen de daar al aanwezige ‘vreemde’ bevolking.

Ik vroeg mezelf het volgende af: hoe kan het nu zo ver komen dat je vreemden je land laat innemen? Ben jezelf dan te zwak of te goed van vertrouwen om hier weerstand tegen te bieden? Laat je ze vrijwillig binnen en geef je ze teveel macht? Wanneer ik op zoek ga dan concludeer ik dat dit al zolang de wereld bestaat gebeurt en volgens mij is het inderdaad het recht van de sterksten.

Alexander de Grote veroverde in 340 v. Chr. diverse landen, volgens de geschiedenis is hij toch een held. Voor zover ik het begrijp gaat het in een kolonie om de samenwerking en verbondenheid het doel is om met elkaar aan iets te bouwen, bijvoorbeeld dorpen, steden en wegen. Het is ook niet altijd zo dat er oorlog wordt gevoerd, heel vaak gaat het om een gebied waar nog geen mensen wonen.

Misschien een raar vergelijk maar ik moest denken aan een mierenkolonie. 

Wanneer het vrouwtje een kolonie overneemt, heet dit ‘sociaal parasitisme’. Ze wordt opgenomen door vreemde soortgenoten en geniet dezelfde status als de eerste koningin. Het voordeel hiervan is dat het volk nu twee of meerdere koninginnen heeft en de kolonie sneller en veiliger kan groeien. De term koningin is op zich wat misleidend, ze ‘regeert’ niet echt. De mieren worden eerder geleid door hun uitgekiende systeem van samenwerking.

Kolonisatie is niet meer van deze tijd want er is weinig land meer vrij. Maar het innemen van grond en huisvesting vindt momenteel om andere redenen plaats. Hoe kunnen we hier nu respectvol mee omgaan zodat het niet uit de hand loopt. Ik vergelijk het maar met een ziekte in je lichaam, hier kom je soms te laat achter en dan vraag je jezelf af hoe heeft dit kunnen gebeuren? De natuur geeft ons voor heel veel zaken het voorbeeld, het wil ons laten zien hoe we ons leven vorm kunnen geven. Natuurlijk ben je niet blij als zich opeens een kolonie op jouw grondgebied vestigt. Het leven is soms een raadsel en we kunnen niet alles begrijpen.

Nu worden er excuses aangeboden omdat we inzien dat ons gedrag en handelen misschien in het verleden onjuist is geweest, hoewel soldaten die hierbij aanwezig waren er een ander beeld van hebben. Waar het mij om gaat is dat we met elkaar inzien dat we door de eeuwen heen en van dag tot dag fouten maken en dat het de bedoeling is dat we hier allemaal van leren. Hoe kunnen we met elkaar komen tot begrip voor zaken die tot het verleden behoren en het in de toekomst met elkaar beter gaan doen?

Het kapitalisme werkt min of meer hetzelfde, worden we niet allemaal enigszins onderdrukt, zijn we geen slaaf van degene die ons inhuurt om het werk te doen wat van je wordt verwacht. Er is een verandering gaande, er ontstaan organisaties die hun werknemers een bepaalde vorm van vrijheid bieden en ze laat mee profiteren met de groei van het bedrijf. Volgens mij moeten we nog wat geduld hebben maar met kleine stapjes gaan we in de goede richting.

Energie

Soms heb ik het gevoel dat ik op een eiland woon. Mijn gedachtengang gaat zijn eigen weg. Ik vraag me dan ook zo nu en dan af: ‘Is dit het nu?’

Synchroniciteit komt steeds vaker voor, ik denk aan iets en het is er al. De informatie die ik nodig heb komt naar mij toe. Zo heb ik een persoon leren kennen die ik enorm waardeer om het werk wat hij maakt en schrijft. Via hem kwam ik op een video van Thrive, ik kan beter zeggen een documentaire over vrije – gratis energie. Super interessant met prachtige duidelijke beelden die het verhaal bevestigen. http://www.youtube.com/watch?v=U25AtWcERko).

Beoordeel zelf of deze video is wat het is.

Waar het in het kort om gaat is dat alles is opgebouwd vanuit een torus, vergelijkbaar met een donut. Repeterende vormen zoals de Goddelijke geometrie ook aangeeft. Een opbouw vanuit het nulpunt en deze gaat zijn weg van buiten naar binnen. Om weer terug te komen in het krachtcentrum of ook weer het nulpunt.

Ik kon mij zo vinden in hetgeen werd verteld en mijn geest leek hiermee aan de slag te willen gaan. Het komt er op neer dat de wereld zo onderdrukt wordt dat het ware potentieel niet tot volledige bloei kan komen. Wij zijn afhankelijk gemaakt op allerlei gebied. Huisvesting, werk, gezondheid, geld en nu zijn we bezig met de energievoorziening. Er zijn wijze koppen die hier mogelijkheden voor hebben gevonden maar deze worden tegengewerkt want anders zou de wereld wel eens op zijn kop kunnen komen te staan. Wanneer we wakker worden dan konden we wel eens voor ons zelf willen opkomen, en dan ….?

Dit zelfde gebeurd met het persoonlijke proces. Je wordt je leven lang zoveel wijs gemaakt dat je zaken gaat geloven. Je vormt jezelf met al deze wijsheid. Maar wat als je besluit om op te staan en je eigen zoektocht begint. Je steeds meer kennis tot je krijgt en jezelf steeds meer bevrijdt van zaken die er niet toe doen. Langzamerhand word je steeds meer jezelf, je komt dichter bij de bron die er echt toe doet. Je komt in je kracht, deze mensen noemen ze geloof ik wel eens vrijdenkers of vrije geesten. Ze hebben de tegenpolen in hun leven herkent en erkent en weten de weg naar het hart te vinden. Ze leven en handelen vanuit hun hart, volgen hun hart en komen daar waar ze moeten zijn. Dit is de universele energie die ook wel liefde wordt genoemd. Het is ook lichtenergie dat weer kracht is.

Om deze energie gaat het, de universele energie die vrij en gratis gebruikt mag worden mits we ons en de wereld vrijmaken van onderdrukking.

Het vrijmaken gaat niet van zelf, meestal gaat hier een crisis aan vooraf. Iets groots waardoor je wakker wordt gemaakt en beseft dat het zo niet verder kan. Wat zal onze crisis voor de wereld zijn? Is het de angst die ons nu via het Corona-virus bereikt? Houden wij het hoofd koel en laten we ons niet gek maken? De farmaceutische industrie is er weer mee gebaad, de ziektekostenverzekeringen ook en wie worden er nog meer beter van? Weet jij het? is het misschien toch beter om op een eiland te zitten, misschien onbewoond? Ik weet het niet, ik volg mijn hart!

Vernieuwing

Telkens weer komt er een nieuwe fase in je leven waar je aandacht aan moet besteden. Dit doe ik natuurlijk altijd door op zoek te gaan en er komt altijd wel weer iets interessants op mijn pad. Dit keer liep ik aan tegen een paar video’s van Jan Verhaar. Dit is een van de veertig regels van liefde, ik vond hem wel geschikt voor mijn thema vernieuwing.

Één van de veertig regels van liefde Jan Verhaar

Ik heb Jan bedankt voor de prachtige video’s en ze zijn te zien op zijn youtube-kanaal De oude Cheng https://www.youtube.com/user/deoudecheng. Ook deelt Jan zijn inspirerende boekjes die gratis te downloaden zijn, wanneer je interesse hebt bezoek dan zijn website http://Www.chetana.net.

Ik heb in ieder geval genoten van zijn boek Lessen van de oude Cheng, je wordt meegenomen op een prachtige reis door China en Cheng deelt zijn wijsheid op een eenvoudige en begrijpende manier. Op dit moment geniet ik van het boek Aforismen van de oude Cheng die met prachtige foto’s wordt weergegeven. Maar ik zou zeggen: ‘Kijk zelf maar of het iets voor je is.’

Zoals ik al schreef heb ik genoten van de lessen van de oude Cheng. Ik probeer zijn wijsheden weer toe te passen in mijn leven want hij laat mij geloven dat het leven simpel en eenvoudig geleefd kan worden en dat is wat ik wil. Volgens hem creëren wij zelf met ons ingewikkeld denken een complexe wereld. De wereld op zich zelf is mooi en in harmonie, de natuur weet wat het wil. Als wij tegen de natuur ingaan dan ontstaat er onrust en disharmonie met klachten tot gevolg.